Tổ chức động vật châu Á ủng hộ lời kêu gọi không ăn thịt chó

Đã tải lên ngày 13/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nam Lê

Nam Lê

Đại diện Animals Asia nói ăn thịt chó "không phải là vấn đề văn hóa" và hoan nghênh Hà Nội kêu gọi từ bỏ thói quen này.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này