To tiếng với trọng tài, Pep bị truất quyền chỉ đạo trong hiệp 2

Đã tải lên ngày 10/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Thành

Đặng Thành

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này