Tóc rụng tả tơi nhưng vẫn mọc lại thần kỳ nhanh chóng nhờ cách này

Đã tải lên ngày 19/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Nhung

Lê Nhung

Kỳ lạ là tóc rụng trơ cả mảng da đầu, tưởng sắp hói nhưng chỉ sau 4 tháng kiên trì đã mọc lên ầm ầm – đây là tâm sự của cô gái Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này