Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Amazon

Đã tải lên ngày 01/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Linh

Lê Linh

Đây là lần thứ hai trong ba ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm thẳng vào hãng thương mại điện tử hàng đầu Mỹ.

Thẻ

Tổng thống Mỹ

,

Amazon

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này