Tổng thống Trump muốn lập ‘quân chủng không gian’

Đã tải lên ngày 14/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thông Nguyễn

Thông Nguyễn

Tổng thống Mỹ xem vũ trụ là một “môi trường chiến đấu” cũng như trên bộ, trên biển và trên không.

Thẻ

THẾ GIỚI

,

Tổng thống Trump

,

quân chủng không gian

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này