TP HCM: Cháy rất lớn ở nhà máy bánh kẹo ABC, huy động hơn 10 xe cứu hỏa

Đã tải lên ngày 10/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Vũ Duy Minh

Vũ Duy Minh

Bình Tân lại cháy nữa rồi

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này