TP.HCM: Đại úy Công an bị đâm chết khi canh giữ đối tượng trộm chó

Đã tải lên ngày 28/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
CI17

CI17

không thể tin được, đi bắt trộm chó mà thành ra mình thiệt...

Thẻ

chết

,

đâm

,

trộm chó

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này