TP.HCM: Kho chứa giấy bốc cháy nghi ngút, nhiều người dân nhanh chóng bê đồ đạc tháo chạy thục mạng

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
bằng lăng tím

bằng lăng tím

Lửa gặp giấy cháy còn gì bằng

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này