TP.HCM làm rõ khúc mắc đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Đã tải lên ngày 01/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Võ Minh Khánh

Võ Minh Khánh

Anh Hải vẫn đi làm bình thường nhé!

Thẻ

Đoàn Ngọc Hải

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này