TPHCM: Đình chỉ dự án khiến 3 công nhân rơi từ tầng bốn xuống đất

Đã tải lên ngày 24/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đào Hoàng Minh Ngọc

Đào Hoàng Minh Ngọc

Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này