TPHCM huy động 4 máy bơm thay thế máy bơm “khủng”

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Huỳnh Văn Tâm

Huỳnh Văn Tâm

TPHCM

Thẻ

giao thông

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này