'Trả lại tên' cho giáo sư, phó giáo sư

Đã tải lên ngày 05/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tùng Phèo

Tùng Phèo

Nhiều quan chức ở Việt Nam dành thời gian làm giáo sư, phó giáo sư trong khi công việc quản lý bận rộn và nặng nề. Họ có nên đồng thời là giáo sư, phó giáo sư hay không?

Thẻ

GS

,

thời sự

,

rà soát chức danh PGS

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này