Trailer 'Lật mặt 3' hài không đỡ nổi với màn gội đầu bằng nước tiểu của Huy Khánh - Kiều Minh Tuấn

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Ng.Ngọc Phương Trang

Ng.Ngọc Phương Trang

Mong Lật Mật 3 ra rạp là lúc Anh Hải up Lật Mật 2 lên Youtube

Thẻ

Lật mặt

,

Lý Hải

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này