Trấn Thành bình tĩnh đáp trả khi bị anti-fan mỉa mai là Tiến Đạt

Đã tải lên ngày 25/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
xuân anh

xuân anh

Các bạn gắt quá

Thẻ

Trấn Thành

,

Tiến Đạt

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này