Trấn Thành 'lèo nhèo' đòi 100k và phản ứng không thể gắt hơn của Hương Giang

Đã tải lên ngày 09/05/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Võ Quản Ngọc Huy

Võ Quản Ngọc Huy

Thích đôi bạn này lắm luôn

Thẻ

showbiz Việt

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này