Trào lưu comment 'BFF' trên Facebook: Không có chức năng kiểm tra bảo mật, chỉ đơn giản là cho vui thôi

Đã tải lên ngày 21/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Phương Thảo

Lê Phương Thảo

Cộng đồng Facebook đang chia sẻ hàng loạt các dòng hướng dẫn liên quan đến cách bình luận "BFF" và tác dụng của nó, nhưng tất cả chỉ là trò vui đùa, không có cơ sở.

Thẻ

trào lưu

,

BFF

,

Facebook

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này