Trịnh Xuân Thanh dùng 4 tỷ đồng tham ô để tiêu Tết

Đã tải lên ngày 26/12/2017

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Bình Minh

Hoàng Bình Minh

Chằng bù làm công nhân như mình. Tiêu tết chưa hết 400 ngàn.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này