Trở thành thành viên CPTPP: Cơ hội vàng cho Việt Nam

Đã tải lên ngày 09/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Phước Huy

Nguyễn Phước Huy

Nhiều chuyên gia cho rằng Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp để doanh nghiệp Việt Nam phát huy thế mạnh, tăng khả năng cạnh tranh.

Thẻ

thời sự

,

Gia nhập CPTPP

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này