Trump đổ lỗi cho Bush 'mắc sai lầm lớn nhất trong lịch sử Mỹ'

Đã tải lên ngày 21/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Khoảng Lặng

Khoảng Lặng

Theo Trump, cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông đã tiêu tốn 7.000 tỷ USD và đây là sai lầm lớn nhất đối với nước này từ trước tới nay.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này