Trung Nguyên lại bãi nhiệm chức vụ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Đã tải lên ngày 22/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Thanh Nghĩa

Lê Thanh Nghĩa

Tập đoàn Trung Nguyên vừa công bố quyết định của Tổng giám đốc Đặng Lê Nguyên Vũ về việc bãi nhiệm chức phó tổng giám đốc của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này