Trung Quốc, Nga gọi báo cáo hạt nhân của Mỹ là 'kích động'

Đã tải lên ngày 04/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hoàng Mạnh

Hoàng Mạnh

Bắc Kinh và Matxcơva chỉ trích Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 (NPR) do Mỹ vừa công bố là "nguy hiểm" và "kích động".

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này