Trung Quốc trả đũa bằng việc áp thuế với 60 tỷ USD hàng Mỹ

Đã tải lên ngày 19/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tiên Tiên Huỳnh

Tiên Tiên Huỳnh

Thuế nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực từ ngày 24/9 - đồng thời với chính sách của Mỹ.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này