Trường Giang chính thức xin lỗi sau màn 'chiếm sóng tỏ tình'

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Anh Đức

Trần Anh Đức

Trễ còn hơn không

Thẻ

Trường Giang

,

Nhã Phương

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này