Từ chối Google 2 lần, Chris Khoa trở thành cố vấn Bộ tài chính Anh ở tuổi 24!

Đã tải lên ngày 23/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đặng Thành

Đặng Thành

Vừa đẹp trai, vừa giỏi. Đúng là con nhà người ta

Thẻ

Chris Khoa

,

Google

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này