Từ hôm nay, bỏ tử hình ở 7 tội danh trong đó có cướp tài sản

Đã tải lên ngày 19/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
thế anh

thế anh

Từ hôm nay (1/1), nhiều quy định, chính sách mới bắt đầu có hiệu lực như bỏ án tử hình ở 7 tội danh, tăng lương tối thiểu vùng, xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội…

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này