Từ ngày 25.1 xử phạt ô tô dừng quá 5 phút ở trạm BOT

Đã tải lên ngày 25/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
lan tím

lan tím

Mấy anh tài xế xem rồi bớt loạn nha

Thẻ

BOT

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này