Tượng sáp vợ chồng cố nhạc sĩ Bắc Sơn được trưng bày cạnh nhau

Đã tải lên ngày 08/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Mị

Thanh Mị

Gia đình tạc tượng thi sĩ Ngọc Bích bốn tháng sau khi bà mất với tâm nguyện vợ chồng cố nhạc sĩ đoàn tụ như lúc còn sống.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này