Tuyên bố đóng cửa cách đây 2 ngày, sân khấu kịch của nghệ sĩ Hồng Vân bất ngờ hoạt động trở lại

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trần Thanh Ah

Trần Thanh Ah

Tưởng đóng thiệt luôn chớ

Thẻ

sân khấu kịch

,

Hồng Vân

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này