Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump thấp kỷ lục

Đã tải lên ngày 27/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
nhí nhố

nhí nhố

Tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump thấp nhất trong lịch sử nước Mỹ

Thẻ

Tỷ lệ ủng hộ

,

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này