U23 - chuyện tình, chuyện tiền

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Văn Trung

Văn Trung

Làm gì để chiến thắng của U23 trở thành cảm hứng khơi nguồn cho thứ “kinh tế bóng đá thực sự”? Đó là việc cần bàn và làm ngay.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này