Ùn tắc trùng trùng, lớp lớp những ngày cận Tết

Đã tải lên ngày 05/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
nguyễn khang

nguyễn khang

Dòng xe khi vừa thoát khỏi đoạn này lại tiếp tục phải xếp hàng dài khi tới gần giao lộ khác. Ùn tắc "trùng trùng, lớp lớp" đang diễn ra vào những ngày cận Tết ở TP HCM

Thẻ

Giao Thông

,

TP Hồ Chí Minh

,

Tết

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này