Ưng Hoàng Phúc: 'Nếu chẳng mời được Quang Huy, tôi sẽ không làm liveshow'

Đã tải lên ngày 26/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này