Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Đại sứ

Đã tải lên ngày 28/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
việt hương

việt hương

Nghị quyết số 487/NQ-UBTVQH14, ngày 12/2/2018, về "Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021".

Thẻ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này