VFF thông báo 'khẩn': Khai thác trái phép U23 Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Đã tải lên ngày 02/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đỗ Đức Huy

Đỗ Đức Huy

Một hành động đúng của VFF, mọi người cảm thấy vậy không?

Thẻ

U23 Việt Nam

,

VFF

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này