Vì sao chỉ 'Trư Bát Giới' đi thỉnh Kinh nhưng không thành Phật?

Đã tải lên ngày 20/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
hiệp sĩ áo đen

hiệp sĩ áo đen

Thì ra là lý do này. Nhiều người k biết lắm nà

Thẻ

Trư Bát Giớ

,

Tây Du Kí

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này