Vì sao chung cư Carina Plaza cháy ở hầm mà có 13 người chết?

Đã tải lên ngày 23/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Trương Hoàng Mai Anh

Trương Hoàng Mai Anh

Vách ngăn cháy từ tầng hầm lên lầu trên bị mở, khiến khói tuồn lên ngùn ngụt; hệ thống báo cháy không hoạt động...

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này