Vì sao số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến năm 2017?

Đã tải lên ngày 02/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Peter Pan

Peter Pan

Số người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 là 1.226, gấp 1,7 lần so với năm 2016, 2,3 lần năm 2015.

Thẻ

giáo dục

,

tin tức

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này