Viện kiểm sát: Bị cáo Đinh La Thăng đã cố ý làm trái

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
liên minh

liên minh

Quá rõ rồi, đây là làm sai, cố ý

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này