Việt - Lào - Campuchia: 3 anh em vững như kiềng 3 chân

Đã tải lên ngày 31/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Mị

Thanh Mị

Thủ tướng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia khẳng định tầm quan trọng của tình hữu nghị anh em ba nước sau khi Hội nghị Cao cấp Tam giác phát triển thành công.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này