Việt Nam phủ sóng 4G nhiều hơn Pháp, Đức nhưng tốc độ chỉ trung bình

Đã tải lên ngày 21/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

Báo cáo từ Open Signal cho thấy Việt Nam là nước có tỷ lệ phủ sóng 4G và tốc độ kết nối trung bình so với thế giới.

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này