Viết status trấn an FC vì những ồn ào đời tư, Chi Pu bị trợ lý cũ nói 1 câu cũng phải câm nín

Đã tải lên ngày 22/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
quốc tuấn

quốc tuấn

Quán lý cũ lên tiếng luôn, kì này hình ảnh Chi Pu đã xấu nay còn xấu hơn trong mắt mọi người..

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này