Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tăng thêm 1.300 chỗ dịp cận Tết

Đã tải lên ngày 12/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
người mẫu việt nam

người mẫu việt nam

Quá dữ dội

Thẻ

Vietnam Airlines

,

Jetstar Pacific

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này