Vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ 'lấy lại' ghế Phó tổng giám đốc thường trực Trung Nguyên

Đã tải lên ngày 20/09/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Thanh Bình Thị Nguyễn

Thanh Bình Thị Nguyễn

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, được khôi phục chức danh Phó tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này