Vợ than tê tay, chồng chửi bới, đánh bác sĩ và điều dưỡng

Đã tải lên ngày 01/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Bé Phương

Bé Phương

Sau khi bệnh nhân kêu đau và tê tay, người chồng tức tốc gọi các bác sĩ, điều dưỡng viên của ca trực và to tiếng lăng mạ, đánh 1 nữ bác sĩ và 1 điều dưỡng của ca trực.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này