Vụ bình 65 lít đổ gần 80 lít mới đầy ở Hà Nội: Điều đó là không thể, đây là lý do!

Đã tải lên ngày 18/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Đạt Nguyễn

Đạt Nguyễn

Ai cũng hiểu hết chỉ có cây xăng đó là cố tình không hiểu thôi :)

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này