Vụ chó Pit bull ăn thịt chủ: Xác chết không nguyên vẹn của cô gái nói lên điều gì?

Đã tải lên ngày 17/03/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
ngọc trân

ngọc trân

Không có gì đảm bảo rằng tất cả chó nuôi đều an toàn.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này