Vụ sập cầu Long Kiển: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”!

Đã tải lên ngày 23/01/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Lê Ngọc Hà

Lê Ngọc Hà

Ý thức của tài xế xe tải kém quá

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này