Vụ thảm sát 5 người: Con hẻm buồn mãi không có Tết!

Đã tải lên ngày 19/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Louis Phan

Louis Phan

Tiếng gõ mõ cầu kinh đều đều vang vọng trên con hẻm nhỏ. Hôm nay là mùng 3 Tết. Cây mai anh chị mua hôm rồi cũng đã nở rộ nhưng gia đình anh chị đâu còn ai!

Xem thêm

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này