‘Vùng đất câm lặng’ đánh dấu sự trở lại của dòng kinh dị tại phòng vé

Đã tải lên ngày 04/04/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Tuyết Nhi

Tuyết Nhi

Trước khi cơn bão mang tên “Avengers: Infinity War” chính thức đổ bộ, dòng phim kinh dị nhen nhóm hy vọng tại phòng vé nhờ bộ phim “A Quiet Place” của Joe Krasinski và Emily Blunt.

Xem thêm
Đang hiển thị thêm bình luận Hiển thị thêm bình luận

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này