Vượt 'Em chưa 18' và 'Fast 8', Báo Đen lập kỷ lục doanh thu chiếu sớm với 1 triệu USD trong 2 ngày

Đã tải lên ngày 23/02/2018

Chia sẻ liên kết hiện tại
Nhúng liên kết
Hà Nhi

Hà Nhi

Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này